Za večino ljudi je kopalnica zelo pomemben prostor, zato se obnove kopalnice lotevamo pazljivo in v dogovoru z naročniki, posebej ker včasih zaradi dotrajanosti inštalacij ne vemo kaj nas čaka.

Velikokar je ob zamenjavi keramičnih ploščic in sanaciji podlag, potrebno tudi zamenjati vodovodne, kanalizacijske in elektro napeljave. Vse to opravimo z našimi partnerji, zaradi majhnega obsega del je potrebna dobra koordinacija med izvajalci in čim krajši rok izvedbe, ker je velikokrat izvajanje del moteče za stanovalce.

Materiali in oprema za kopalnice se zelo spreminjajo, tehnološko in oblikovno, zato naročnikom pomagamo pri izbiri ploščic in opreme, če pa gre nabava preko nas, omogočamo dodaten prihranek pri ceni.

Pri izbiri keramičnih ploščic upoštevamo želje naročnikov, ampak pri veznem in fugirnem materialu ni kompromisov, uporabljamo le najkvalitetnejša lepila in fugirne mase.

Za naše naročnike projektiramo kopalnice in si z realistično 3D vizuelizacijo lahko podrobno pogledajo kakšna bo njihova kopalnica.

Za izvedena dela in vgrajen material dajemo garancijo.

Oddajte povpraševanje

Keramicarstvo.eu

Keramicarstvo.eu